fbpx

Frossen skulder

(Frozen shoulder)

 

Frozen shoulder eller frossen skulder som det også kalles er et skulderproblem som har en uforklarlig årsak.

Frozen Shoulder – Frossen skulder

Frozen shoulder eller frossen skulder som det også kalles- en leddbetennelse der skulderens leddkapsel blir betent, strammer seg opp og stivner gradvis til.

Skulderen blir svært smertefull og for mange kan skulderen bli invalidiserende. Frossen skulder kommer ofte svært snikende og er en tilstand som kan ta fra 1-3 år å bli kvitt.

L

Hvem får frossen skulder / frozen shoulder

Årsakene bak lidelsen frossen skulder /frozen shoulder er ofte uforklarlig. Det man vet er at leddkapselen i skulderen skrumper seg sammen, og man opplever smerte og en bevegelsesnedsetting i skulderen. Diabetikere, revmatikere og personer med stoffskifteforstyrrelser, parkinson eller hjerte- og karsykdommer har noe økt risiko for utvikling av lidelsen. Debutalder er gjerne fra 4o-årene og senere og ca 2/3 av personer som får frossen skulder er kvinner. Diagnosen frossen skulder settes ofte etter anamnese og en klinisk undersøkelse av skulderen. Frozen shoulder har i de fleste tilfeller typiske kjennetegn med forekomst av et kapsulært mønster i skulderen.

L

Symptomer ved frossen skulder/ frozen shoulder

Ved frozen shoulder reduseres bevegelsesutslaget i skulderleddet kraftig med tiden. Smertene merkes som regel til å begynne med mest i aktivitet og man kjenner nedsatt bevegelse når man blant annet skal løfte armen ut fra kroppen, vri armen utover og/eller legge hånden i korsryggen/brystryggen. Det forekommer også en god del smerter i skulderen, spesielt nattestid. Bevegelser som for eksempel det å ta av og på klær kan oppleves som veldig smertefullt og vanskelig.

L

Ulike faser ved frozen shoulder

Frozen shoulder kjennetegnes ofte med ulike faser. Den første fasen kjennetegnes med tiltagende smerter og gradvis økende grad av funksjonstap grunnet nedsatt bevegelighet i skulderleddet.

Fase to er fasen der de mest intense smertene har avtatt, og utviklingen av redusert bevegelighet har kommet til et nivå. I denne fasen er det vanlig med nakke- og muskelplager sekundært til den reduserte bevegeligheten i skulderen. Mange opplever også å få overbelastningsplager i motsatt skulder i denne fasen.

I den tredje fasen er smertenivået lavt, og bevegeligheten bedres måned for måned. Fasen er krevende på den måte at å få til bake full bevegelighet tar tid.

L

Naprapatbehandling av frozen shoulder

Frossen skulder er en tilstand som går over av seg selv med tiden til hjelp. Personer med lidelsen opplever at manuell behandling og rådgivning kan hjelpe på bevegeligheten og smerteproblematikken. Det er også hensiktsmessig med manuell behandling for å unngå sekundære plager i nakke og eventuelle belastningsskader av motsatt skulder. Har du symptomer på frossen skulder eller andre skulderplager anbefaler vi deg å ta kontakt.

L

Nedsatt bevegelse er det verste ved frossen skulder

Det som skiller frozen shoulder fra andre smertetilstand i skulderen er ofte stivheten og det distinkte ”stoppet” man får i ulike bevegelser, spesielt ved utovervridende bevegelser i skulderen (ta på en jakke). Smerten er som en tannpine i skulderen og temmelig konstant utover dagen. En frossen skulder / frozen shoulder tar alt i fra 1-3 år avhengig fra person til person. Veldig mange opplever at det forverres opp mot 1-2 år, og at smerteproblematikken avtar gradvis etter dette.

L

Er det alltid frossen skulder?

Frossen skulder er en diagnose flere og flere får, og det er ikke alltid at det dreier seg om frossen skulder selv om skulderen er smertefull og du opplever stivhet og dårlig bevegelighet i skulderen. Det finnes flere lidelser og plager som kan «simulere» en frossen skulder. Senebetennelser /seneirritasjoner i skulder,  slimposebetennelser, artrose i skulder og irritasjoner av nervetråder i nakken (f.eks. som følge av en prolaps) og irritasjoner i leddet mellom skulderblad og kragebein (akromioklavikulærleddet/AC-leddet) kan alle lede til stivhet eller en følelse av  nedsatt bevegelighet i skulderen. Det kan derfor være lurt å få to ulike undersøkelser av skulderen for å være sikker på at du ikke har en annen plage enn frossen skulder, og tror du bare må vente 1-3 år før du blir bra i skulderen. 

Du kan også være interessert i:

L

Smerte

Siden Frozen Shoulder kan være langvarig kan det være et godt tips å lese mer om smerte. Hvorfor får vi vondt og hvordan kan man bryte smertesirkelen raskest mulig? 

L

Mobilisering

Les mer om behandlingsteknikken mobilisering her. Den i samband med noen av de andre behandlingsteknikkene naprapaten bruker kan være et godt hjelpemiddel ved frozen shoulder.

L

Senebetennelse i skulder

Les mer om symptomer, årsaker og behandling for senebetennelse i skulderen her.

Pin It on Pinterest