fbpx

Prolaps i nakken

Prolaps eller skiveprolaps som det også kalles er smertefullt- men naturlig.

Prolaps i nakken

Prolaps eller skiveprolaps som det også kalles er et komplekst sammensatt problem- men helt naturlig.

Prolapsproblematikken oppleves ofte ulikt fra kropp til kropp, og forekommer sjeldnere i nakken enn i ryggen. Det som gjenkjenner problematikken er at det ofte er flere utløsende faktorer, og flere faktorer som spiller sin rolle når det gjelder gener, muskler, ledd og nerver. 

L

Mellomvirvelskiven har en støtdempende funksjon

Mellom alle virvler i nakken har vi en skive som har en støtdempende funksjon. Skiven er med på å stabilisere en bevegelse av nakken ved at den både gir etter og bremser bevegelsene som skjer i nakken. Mellomvirvelskivene er væskefyllte med en geleaktig kjerne i midten. Rundt kjernen har vi et “løkringaktig” ytre lag. For å få en så optimal funksjon som mulig av støtdempingen i mellomvirvelskivene i kroppen er fysisk aktivitet og bevegelse en viktig faktor. Dette er eneste måte å få sirkulasjon i disse skivene på. 

L

Det er mellomvirvelskiven som skades

Med økende alder ser man tegn til at mellomvirvelskivene blir svakere, sprøere og man ser såkalte slitasjeforandringer, degenerasjon i skivene. Disse generelle forandringene er å anse som helt naturlig slitasje eller aldersforandringer. Dersom trykket inne i skiven blir for høyt, og det ytre laget er litt sprøtt som det kan bli med alderen kan kapselen rundt kjernen sprekke eller briste, og vi kan få skivebuktning eller en prolaps i nakken.

 

L

Skivebukning i nakken

Om bare noen få lag av lagene brister kan det føre til en sprekk i skiven noe man kaller for skivebukning. En slik sprekk eller buktning kan gi prolapslignende smerter, men er ofte ikke like smertefull som ved en prolaps.

 

L

Prolaps i nakken

Hvis alle lagene sprekker kan det resultere i  at den indre kjernen siver ut og kan skape en mekanisk og eller en kjemisk irritasjon av omkringliggende vev. Det er dette som er en prolaps. Dette kan resultere i både lokale smerter i nakke eller utstrålende smerter i armer og rundt skulderbladet. Mange snakker om «nerve i klem» i forbindelse med en prolaps. Prolapsen kan skape irritasjon i en nerve som leder til smerter langs dens nervebane, men dette kan også skje uten at nerven mekanisk «klemmes». 

HUSK! Mange har prolaps uten å ha noen symptomer fra den eller uten å vite at de har hatt en prolaps før de ser det på et MR bilde. Derfor er det viktig å sammenligne klinisk undersøkelse og smerte opp mot MR- resultatet. Og det er ikke nødvendigvis behov for å ta en MR da MR-resultat ikke alltid stemmer overens med smertebildet.

L

Vanlige smerter ved prolaps i nakken

Ved prolaps i nakken får man ulike symptomer avhengig av hvilken struktur som påvirkes.

“Nerve i klem” : Ved irritasjon av nerverøtter får man ofte utstrålende smerter, prikkninger eller nummenhet i armen og ned mellom skulderbladene. Det er da mange som snakker om å ha en “nerve i klem”. Nerver som forsyner muskulatur i armen kan også påvirkes og man kan da oppleve å få nedsatt kraft i arm og hånd, men også nedsatt følelse i området. Prolaps med trykk på en nerve “nerve i klem” oppleves ofte som svært smertefullt. De vanligste områdene for prolaps i nakken er C4-C5, C5-C6 og C6-C7 – disse rammer henholdvis nerverot C5,C6 og C7. Mange som har prolaps i nakke kan oppleve at å hoste er uutholdelig, og at ulike posisjoner av nakke og hode gir ulike smerteopplevelser. Mange føler for å løfte opp den ene armen for å avlaste smertene.

Nakkeprolaps behøver ikke gi symptomer i selve nakken. Irritasjon av den harde ryggmargshinnen kan gi symptomer som ikke følger spesifikke nervetråder. Da kan nakkesmerten og prolapsen kjennes i arm, i nakken, mellom skulderbladene og opp i hodet. I sjeldne tilfeller kan en nakkeprolaps også påvirke ryggmargen. Det kan gi symptomer på nivåer nedenfor prolapsen – gjerne helt ned i ben.

Det er også mange tilfeller av de som har eller har hatt prolapser uten å ha smerter i hele tatt.

 

L

Når får man prolaps?

Prolaps i nakken kan man få helt akutt, ved skader,en ulykke eller ved en plutselig brå bevegelse. Det kan komme uten forvarsel og uten en spesiell utløsende årsak. Det er lite forskning som tyder på at man har “slitt ut skiven”. I de fleste tilfeller handler det om gener, belastning over tid og generell slitasje med alderen. Man kan derimot se at et tungt løft, en vridning er noe som kan få begeret til å renne over. Når man får en prolaps uten at det har skjedd en ulykke så har det “alltid” pågått en prosess i forkant før selve prolapsen skjer. Nakkeprolaps er mer vanlig hvis det er familiær disposisjon for dette.

L

Behandling hos naprapat ved nakkeprolaps eller skivebuktning

Naprapaten eller andre behandlere kan aldri fjerne en prolaps. Helt akutt kan råd om betennelsesdempende medikamenter og avlastende øvelser være det mest hensiktsmessige for å kunne få mer avslapping i det smertefulle området.

 ogNaprapatbehandling ved prolaps i nakke tar sikte på å avlaste det irriterte området gjennom å minske spenninger i det smertefulle området og området rundt. Mange ganger er det muskulaturen rundt prolapsen som gir mest symptomer, også ut i armene da det er et muskelforsvar som skrues på fra kroppens side. Ledd og muskler i brystrygg, mellom skulderblad og skuldrene er også sentral i smertebildet. Avlastning i området rundt prolapsen kan være gunstig for å gi en økt smertelindring, samt kunne bidra til en raskere legningsprosess. Har plagene vart en stund, vil ofte trening også være en viktig del av tilhelningen.

En skiveprolaps blir som regel helt bra etter alt fra 2-6 måneder. Prognosen er avhengig av prolapsens størrelse. Våre naprapater i Stavanger og Klepp undersøker for prolaps og skivebuktning i nakke daglig. Vi gir deg gledelig avlastende råd og hjelp når du har vondt i nakken.

L

Hva kan jeg gjøre selv ved prolaps i nakken?

Forskning viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og opptar normal aktivitet, jo raskere blir du smertefri. Ikke vær redd for å bevege deg, det gjør bare at hele prosessen tar lengre tid. Legningen av prolapsen tar den tiden det tar men de fleste er helt smertefrie mellom 2-6 måneder. 

Du kan også være interessert i:

L

Utstrålende smerter fra nakke til arm

Les mer om andre årsaker enn prolaps i nakke som kan gi smerter fra nakken og ut i albue, arm og fingre.

L

Spenningshodepine

Les mer om spenningshodepine, hva spenningshodepine er, symptomer på denne typen hodepine og hva det kan kommer av.

L

Nakkehodepine

Les mer om nakkehodepine. Hva i nakken som kan gi opphav til hodepine og hva man selv kan gjøre for å bli bedre.

Pin It on Pinterest