fbpx

Mobil­nakke

Spenningshodepine er hodepinen som oppleves som dov, trykkende og med moderat intensitet.

Mobilnakke

Mobilnakke er ingen riktig diagnose, mer en “tilleggsdiagnose” som har fått mye oppmerksomhet i media. En skremselspropaganda som er mer skadelig enn bruken selv.

Mobilnakke sikter seg inn til plager relatert til langvarig bruk av mobiltelefon og nettbrett. Altså statiske, sammensunkne sittestillinger der hodet er krummet foran kroppen.

L

Hva er egentlig mobilnakke?

Mobilnakke er mer en medieskapt “diagnose” og noe som har vært hyppig i media siste årene. Mennesker har i alle tider bøyd hodet. Vi har i årevis bøyd nakken når vi har lest aviser, lest bøker, sydd, strikket, strikket eller spikket. Og hodet og nakken har vært bøyd når vi har lekt i sandkassen, lekt med lego, tegnet eller sittet med skolearbeid.

Så nakkemessig er ikke disse posisjonene farlige for oss, men det vi kan se på og snakke om er når mobilen og nettbrett “stjeler” tid fra mye annet i hverdagen og gir oss generelt et lavere aktivitetsnivå.

Statiske posisjoner er ikke farlige, men over tid er de ikke hensiktsmessige. Variasjon i hvordan vi bruker kroppen er stikkordet. Dette gjelder ulike former for fysisk aktivitet men også variasjon i sittestilling og arbeidsstillinger.

 

L

Har jeg mobilnakke?

Mest trolig dreier det seg ikke om en mobilnakke. Du kan være stram og spent i nakken årsaket av statisk og langvarig arbeid over tid, men det er trolig ikke mobil eller nettbrett bruken som er hovedårsaken. Vi kan sikkert mer snakke om en totalbelastning på flere områder. Trolig med både litt stress og flere komponenter som spiller inn også.

L

Kan naprapaten hjelpe meg?

Kommer du til en av våre klinikker i Trondheim og Stavanger vil våre naprapater hjelpe deg. Vi undersøker og kjører en samtale rundt dine plager. Mest trolig dreier det seg om å få løsnet i spente muskler i nakke/skulderregionen og helt klart ikke å nekte deg å sitte med hodet framoverbøyd. Ofte vil du selv få noen gode øvelser av naprapaten som du kan jobbe med selv. 

Du kan også være interessert i:

L

Nakkehodepine

Les mer om hodepine som kommer fra nakken. Symptomer på nakkehodepine og hva den kan komme av.

L

Spenningshodepine

Les mer om spenningshodepine, hva spenningshodepine er, symptomer på denne typen hodepine og hva det kan kommer av.

L

Trøtte muskler i nakken

Les mer om følelsen av å ha trøtte i muskler i nakken og hva du kan gjøre for å bli bedre.

Pin It on Pinterest