fbpx

Muskel­skader og muskel­strekk

Alle vil i løpet av livet oppleve noen form for muskelplager.
Muskelskader og muskelstrekk

Muskelskader og strekk er vanlig

Alle vil i løpet av livet oppleve noen form for muskelplager. Det kan være muskelstølhet etter trening, muskelkramper, strekk i en muskel eller ubehag og stivhet i muskler etter langvarig statisk arbeid. Andre kan få en muskelskade gjennom et traume som for eksempel et fall, en lårhøne, en ulykke eller lignende. De fleste som får en muskelstrekk eller muskelkramper opplever dette som oftest i legger eller lår.

L

Muskelplagenes oppkomst

Muskelplager er svært vanlige. Om man er uheldig og får en muskelskade skjer det i hovedsak på to måter: enten en strekkskade i muskelen som kan føre til ruptur (muskelfiberavrivning) eller en direkte støtskade på muskelen gjennom et fall, en ulykke osv. som ofte i idretten omtales som en lårhøne.

L

Muskelkramper

Muskelkramper er ufrivillige og kraftige sammentrekkinger av muskelen som ikke opphører. Muskelen klarer rett og slett ikke å slappe av. Mange sliter med muskelkramper under eller etter fysisk aktivitet. Muskelkramper skjer når det foregår en unormal stimulering av muskelen. Det kan være flere årsaker til at dette skjer:

  • Det kan være forårsaket av en ubalanse mellom elektrolytt -og saltbalansen i kroppen. Kanskje har du fått i deg for lite væske og næring, før –under eller etter din fysiske aktivitet?
  • Muskler som er slitne har også lettere for å gå i krampe. Kanskje har du en muskulær ubalanse og aktiverer noen muskler mer enn andre, og på den måten kan noen muskler arbeide mer enn de må og bli slitne og gå i krampe.

Får du en lettere muskelkrampe ved fysisk aktivitet er det lurt å avbryte aktiviteten. Fortsetter man kan man risikere at man etter hvert pådrar seg en muskelstrekk i stedet.

L

Muskelstivhet

De fleste som plages med musklene plages av spente, stramme og stive muskler, gjerne etter fysisk aktivitet eller etter et uvant muskelarbeid. Å kjenne seg støl og stiv i muskler etter et langvarig statisk arbeid er heller ikke unormalt. Slik muskelstivhet forsvinner ofte etter to – tre dager.  Andre kan oppleve at kroppen generelt kjennes støl og ubevegelig ut. Dette er ofte noe som har kommet over tid. I mange tilfeller er dette forårsaket av dårlig holdning, lite fysisk aktivitet, muskelubalanser mellom ulike muskler og muskelgrupper, muskelspenninger og/eller dårlig bevegelighet i leddene.

L

Muskelstrekk

Muskelstrekk kan man få i de fleste musklene i kroppen. Vanligst er det å pådra seg en strekk eller en strekkskade i leggen, framside lår, bakside lår eller innside lår. Utøvere av ballidretter kan også oppleve muskelstrekk i  muskulaturen rundt skulderbladet og armen. Ved små muskelstrekker vil det bli mindre skade og færre muskelfibrer som strekkes/avrives. Jo kraftigere muskelstrekken er, jo større skade vil det vanligvis være i muskulaturen. Jo større skaden er desto lengre tid tar det før smerten i muskelen blir borte.

L

Lårhøne (muskelblødning)

Lårhøne er når man får en muskelskade etter et hardt slag eller et traume mot muskulaturen. Dette kan ofte være svært smertefullt og man ser dette ofte i idretten. Man skiller mellom to typer lårhøner. En intermuskulær skade skjer når muskelhinnen skades og blodet slipper ut og sprer seg. Smerten og trykket blir da mindre og bevegeligheten mindre begrenset og man får ofte et stort blåmerke. Ved intramuskulær skade er muskelhinnen inntakt og blodet beholdes inne i muskellosjen. Her øker trykket i muskelen, man får redusert bevegelse og smerten er ofte større enn om blødningen får “sive fritt”. Denne type lårhøne tar litt lengre tid.

L

Oppsøk fagfolk til å dømme omfanget av strekken/muskelbristen

Det er viktig å lytte til kroppen når man har fått en strekk i muskelen, og det kan være lurt å oppsøke en naprapat for å få bekreftet omfanget av muskelstrekken eller muskelskaden. En større strekkskade uten riktig rehabilitering kan ta flere måneder og opp til år før den forsvinner helt (f.eks bakside lår /lyske). Sjansen er også større for å pådra seg en ny muskelstrekk eller andre skader om strekken ikke er behandlet på riktig måte.

Kroppen vil automatisk prøve å behandle en muskelstrekk selv. En stor muskelstrekk uten behandling kan bli en muskel med arrvev og dårligere elastisitet og funksjon, som igjen kan være predisponibel for nye strekkskader eller andre skader. Når strekken har oppstått vil det aller viktigste være å finne ut hvorfor strekken oppstod.  Hvorfor var det akkurat denne muskelen? Kunne strekken vært unngått om musklene mine jobbet i et bedre bevegelsesmønster? Dette er noe våre naprapater i Stavanger og Klepp kan hjelpe deg med å finne ut av. Jobber man med årsaken bak muskelstrekken kan man forebygge og jobbe sammen slik at man unngår at muskelstrekken kommer tilbake igjen.

L

Hva kan naprapaten gjøre ved muskelskader /muskelsmerter?

Ved alle typer muskelplager og muskelskader har naprapaten god kunnskap om hva som er lurt og fornuftig å gjøre for å bli raskest mulig bra. Naprapaten kan hjelpe deg å fastslå omfanget av muskelstrekken eller muskelplagene og gi deg råd og øvelser for å få redusert muskelplagene. Naprapaten vil også lete etter årsaken bak muskelskaden og gi deg tips og råd om hva du bør gjøre for å forhindre en ny skade. I mange tilfeller så er det triggerpunkter i musklene og muskelspenninger i området der man har vondt som skaper plagene. Dette kan løses godt opp i ved hjelp av triggerpunktsbehandling, pressur og massasje av muskulaturen. Naprapatene våre har god kunnskap om denne behandlingen og denne type plager. Våre naprapater på Klepp og Stavanger hjelper deg i å vurdere om det er en muskelstrekk, muskelbrist eller bare en veldig spent og stram muskel.

L

Hva kan jeg gjøre selv?

Avhengig av om du er stiv, fått krampe i muskelen eller om det dreier seg om en muskelstrekk eller muskelblødning (lårhøne) vil det være litt ulike råd på hva du selv kan gjøre for å bedre tilstanden. Det viktigste du kan gjøre er å avbryte aktiviteten om det er vondt. Har du fått en skikkelig strekkskade eller blødning så er PRICE- prinsippet det man bør forholde seg til ( protection- rest- ice- compression og elevation). Deretter kan det være lurt å oppsøke en naprapat eller en annen teraeput som er dyktig på muskler og ledd for å finne ut omfanget av skaden og komme igang med rett behandling. Har du krampe eller er stiv i muskulaturen kan det hjelpe å både få i seg nok væske og mat samt kjøre en svært rolig restitusjonstrening for å få i gang sirkulasjonen eller eventuelt rulle litt på en foamroller. Det avhenger helt klart på symtompene, så det er viktig å kartlegge først og fremst hva dette dreier seg om. Det kan våre naprapater på Klepp og Stavanger hjelpe deg med.

Vi hjelper deg når du har vondt i kroppen

Ta kontakt med våre naprapater i Trondheim eller i Stavanger. Vi er her for deg og hjelper deg gledelig med dine smerter og plager i muskler og ledd. Du vet hvor du har vondt og sammen finner vi årsaken bak din smerte. Du er velkommen til å kontakte oss helt uforpliktet.

Pin It on Pinterest