fbpx

Hva er en naprapat?

Naprapaten har muskel – og leddplager som sitt spesialfelt.

Naprapati

Naprapati er en manuell behandlingsform som bygger på manuell medisin.

Det betyr at naprapaten bruker hendene sine som sitt hovedverktøy for å undersøke, behandle og rehabilitere plager og skader innom muskel-og leddapparatet. Naprapaten konsentrerer seg om å finne årsaken til hvorfor du har vondt og behandler bevegelsesapparatet ut ifra et helhetssyn.

L

Hva betyr naprapati?

Naprapati betyr å korrigere årsaken til lidelse. Ordet naprapati kommer fra det tsjekkiske ordet «napravit», som betyr korrigere, og det greske ordet «pathos», som betyr lidelse. Å finne årsaken til smerten eller funksjonsnedsettelsen er viktig for å få bukt med problemene og forhindre tilbakefall. Naprapaten konsentrer seg om å finne ut hvorfor og av hvilken årsak du har fått de plagene og smertene du har fått. Ønsker du å lese mer om naprapatiens historie kan du trykke deg videre her.

L

Samspillet i bevegelsesapparatet må fungere.

Bevegelsesapparatet er sammensatt av muskulatur, skjelett, bindevev og nerver. Om samspillet mellom disse vevene ikke fungerer optimalt kan det resultere i lidelser som overbelastning, smerte, stive muskler eller en bevegelsesnedsettning. Naprapater er spesialister på hvordan bevegelsesapparatet fungerer, og ser på kroppen som en helhet. Vi benytter oss av ortopediske tester og en differensialdiganostisk tankegang for å komme fram til din diagnose og finne årsaken bak din smerte.
L

Hva gjør en naprapat?

Naprapaten bruker ulike manuelle teknikker i behandlingen. Det kan være manipulasjon, mobilisering, massasje, triggerpunktsbehandling, muskelpressur, muskeltøy, nervemobilisering og hjemmeøvelser. Noen naprapater bruker også andre apparater, kinesiotape eller nåler i tillegg til de manuelle behandlingsteknikkene.

Naprapatiens styrke i forhold til andre manuelle behandlingsmetoder er kombinasjonen av både ledd- og muskelbehandling. En naprapatbehandling er kombinert av flere typer behandlingsteknikker tilpasset hvert enkelt individ.

L

Hvem kan gå til en naprapat?

Alle kan gå til naprapat. Ettersom naprapaten har et bredt spekter av behandlingsteknikker kan vi tilrettelegge en behandling som passer deg og dine plager. Naprapatens 4-årige naprapatutdannelse sikrer at en naprapat har grunnleggende medisinsk kunnskap, slik at naprapaten er i stand til å stille en diagnose. Diagnosen avgjør om problemet skal behandles ved naprapatibehandling, eller om pasienten skal henvises til lege eller andre innenfor helsesektoren. Er du usikker på om naprapat er rett for deg? Du er velkommen til å ringe uten form for forpliktelse til våre naprapater i Trondheim eller Stavanger for å høre om vi kan hjelpe deg med dine plager.

L

Minsk din smerte, gjenskap din funksjon!

Vi naprapater har som mål er at DU skal ha en funksjonell, sterk og bevegelig kropp som fungerer i hverdagen! Velkommen til en av våre naprapater i Trondheim eller Stavanger.

Se en informativ video fra Norges naprapatforbund om hva en naprapaten gjør her.

L

Ønsker du en time hos en av våre naprapater?

Våre naprapater har som mål å få deg raskest mulig smertefri fra dine plager, og hjelpe deg slik at de ikke kommer tilbake. Hos Optimal Bevegelse vil du møte en gjeng naprapater med god erfaring på ledd-og muskelplager. Vi har en avdeling med naprapater i Trondheim og en avdeling i Stavanger. Hos oss skal du føle deg trygg og i varetatt. Vi er her for deg. Klikk deg videre her for å lese mer om våre naprapater.

 

Du kan også være interessert i:

L

Smerte

Les om hva smerte er og hvorfor vi får vondt og hva vi selv kan gjøre for å bryte smertesirkelen

L

Symptomer naprapaten behandler

Her kan du lese mer om symptomer vi naprapater kan hjelpe deg med

L

Naprapatens behandlingsteknikker

Her kan du lese om ulike behandlingsteknikker naprapaten benytter seg av under en naprapatbehandling

Pin It on Pinterest