fbpx

Bedrifts­avtaler

Gjør din bedrift frisk og mer lønnsom! Få besøk av en av våre naprapater.

Bedriftsavtaler

Dine ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Tiltak for at de skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering.

Plager som stiv nakke, hodepine, musarm, tennisalbue, ryggplager etc. blir stadig vanligere. Årsakene er ofte en kombinasjon av stillesittende arbeid, dårlig ergonomi, ensformige arbeidsoppgaver, stress, lite fysisk aktivitet m.m. Høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og mindre effektivitet koster bedriftene store summer årlig.

L

Det er mye ledd- og muskelplager

Muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50 % av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel – og skjelettplager (Rikstrygdeverket 2011). Den vanligste lokalisasjonen for langvarig smerte er rygg, kne og nakke/hode og forekommer hyppigst i alderen 25-60 år. Gjennomsnittlig varighet av langvarig smerteproblematikk er 9 år og påvirker hvert individs livskvalitet.

L

Sykmeldinger koster

Langvarige smerter og sykmeldinger er en stor kostnad for pasienten selv, bedriften og samfunnet (SBU, IASP). En undersøkelse gjort av SINTEF og NHO viser at det i gjennomsnitt koster 13000  kroner per uke en ansatt er borte fra jobb.

L

Tøffe arbeidsdager koster overskudd

Mye stress, overtid og tøffe dager på jobben koster både energi og overskudd. Lite overskudd etter en lang og tøff arbeidsdag gjør ofte at fysisk aktivitet uteblir. Lite fysisk aktivitet fører dessverre ofte til mindre overskudd, og at belastningsplager og muskelsmerter kommer kjappere.

L

Sats på forebygging

Undersøkelser gjort av SINTEF og NTNU viser at bedrifter som ønsker å få ned sykefraværet bør satse på å forebygge muskel- og skjelettlidelser. Det er bedre og enklere å forebygge enn å reparere.

L

Hvorfor er det lønnsomt med en bedriftsavtale?

 • Forebyggende behandling på arbeidsplassen er fritatt for fordelsbeskatning.
 • Behandling på arbeidsplass er tidsbesparende da ansatte ikke trenger være borte i lengre perioder fra jobb.
 • Prioritet i behandlingskøen, slik at dine ansatte kommer raskt inn til behandling.
 • Alle helseforsikringer dekker behandling hos naprapat. Behandlingen må da utføres på klinikken.
 • Et tidlig naprapatbesøk gjør det mulig å komme raskere tilbake til arbeidslivet etter sykefravær
L

Skaff din bedrift en samarbeidsavtale

Våre naprapater kan bidra med:

 • Ergonomisk rådgivning og gjennomgang på arbeidsplassen
 • Behandling på arbeidsplassen
 • Gi råd og veiledning om trening og hjemmeøvelser
 • Finne årsaken til skade/belastningsskader
 • Informere om forebyggende tiltak
 • Tilrettelagt gruppetrening på arbeidsplassen i arbeidstiden

Husk at å investere i de ansattes helse, vil senke sykefraværet og er en investering i stabile og friske arbeidere.

Vi tilbyr en avtale der vi kommer ut til din bedrift. Vi skreddersyr en avtale etter din bedrifts ønsker og behov med mål om å redusere sykefraværet. Dine ansatte får jevnlig oppfølging og vil oppleve dette som en helsefremmede gode. Dette er vinn-vinn for bedriften og de ansatte. Ta kontakt med oss for spørsmål og nærmere avtale.

Pin It on Pinterest